Noabermiddag

Geplaatst op 19-12-2022 door Herman

Noabermiddag

Na ruim 2 jaar met Corona beperkingen konden de iesselschotsers de in 2020 geplande Noabermiddag organiseren voor groepen aangesloten bij de FFGN (Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland) en andere belangstellenden.
De ‘Noabermiddag’ is een samenkomst van Folkloristische groepen om gezellig bij te praten een borrel te drinken en samen te dansen.

Deze middag werd er deelgenomen door de dansgroepen ‘Wi’j eren ’t Olde’uit Velswijk, De Plaggenmeijers uit Rekken, de Boeren en Noabers uit Hellendoorn en de iesselschotsers uit Steenderen. Tevens waren er enkele afgevaardigden van het bestuur van de FFGN en leden van andere verenigingen aanwezig.

Bij binnenkomst werden de groepen ontvangen met koffie en krentenwegge en ging  na een openingswoord van de secretaris van De iesselschoters het programma van start.
Na een kort optreden van elke groep, werden de aanwezigen uitgenodigd om mee te dansen, om op deze manier dansen van elkaar te leren.
Tussen de dansoptredens en samen dansen door, was er een voordracht van het ‘Buurdeerntje’, Annemarie Onstenk die in het dialect een verhaal vertelde van Herman van Velzen en was er een optreden van ‘de Knapzakkers’ 3 harmonica spelers van verschillende verenigingen, die de aanwezigen vermaakten met een muziek en zang.
Al met al een zeer geslaagde middag, die hopelijk volgend jaar weer door een andere vereniging wordt georganiseerd.