In 2021 wilden wij i.v.m. ons 40-jarig jubileum weer een Dansfestival organiseren, maar door de komst van Corona kon dit alles niet doorgaan.

Nu alles, wat Corona betreft, weer in rustig vaarwater is gekomen en alle evenementen weer als vanouds mogen plaats vinden, hebben wij het plan opgepakt om in 2023 weer een kleinschalig festival te organiseren.

Het festival zal plaats vinden van 13 t/m 16 juli 2023.

Binnenkort verschijnt hier meer informatie.